שותפים לדרך

אפרידר
בסט
האחים ישראל
איסתא נכסים
סלע בינוי
צ.פ
אלעד
אדור פרויקטים
קוטלר עדיקא
אריאל יזמות
י.ד ברזאני
Radco
מוריס אלון
משכן אליהו
בתי אמנה
אמפא מליבו
מיטל
אפגד
רפפורט בן חיים
האלונים ירושלים
די וורולי
כספי יזום וניהול נדל"ן
עיר דוד
צברים
NEWTOWN