שותפים לדרך

אדור פרויקטים
בסט
איסתא נכסים
סלע בינוי
צ.פ
אלעד
האחים ישראל
קוטלר עדיקא
י.ד ברזאני
Radco
מוריס אלון
משכן אליהו
בתי אמנה
אמפא מליבו
מיטל
אפגד
רפפורט בן חיים
האלונים ירושלים
די וורולי
כספי יזום וניהול נדל"ן
עיר דוד
צברים
NEWTOWN
ינוב בניה ופיתוח
אלי יוחנן