סימנים של שינוי בפריפריה

הכבישים החדשים שנסללו בשנים האחרונות וההשקעה ברכבת הביאו לגידול בביקושים בפריפריה והמחירים עולים בהתאם.
טור מעניין מאת דרור אוהב ציון, מנכ"ל החברה, שמנתח את הקשר בין ההשקעות בתשתיות לביקושים בפריפריה.