view

הר גילה

מכירת הבתים בפרויקט ההרחבה של היישוב הר גילה הגיעה לסיומה כשנה לפני איכלוס הפרויקט. סה"כ נמכרו 70 בתים בגדלים שונים במחירים של 1,600,000 ש"ח ל-2,100,000 ש"ח.

יפו

יהודה ימית יפו

חברת דרא תחל בעוד מספר חודשים בשיווק פרויקט חדש של חברת "אחוזת יפו" (מקבוצת המזרח) ברחוב יהודה ימית ביפו. הפרויקט יכלול כ-100 יחידות דיור בגדלים של 2,3,4 חדרים ופנטהאוזים.