גם בפרויקטים של מחיר למשתכן צריך לחשוב שיווק

מיקומך כאן