"אסור להתייאש מתקופה קשה ולא להסתחרר מתקופה של טרוף"

מיקומך כאן